Formularz zgłoszeniowy na rekolekcje Spotkań Małżeńskich


Typ: Rekolekcje podstawowe

Program: Podstawowy dla małżeństw

Organizowane przez ośrodek: Łódzki

Miejsce rekolekcji: Porszewice

Data: 2-4 grudnia 2022


Zanim wypełnią Państwo ten formularz, prosimy przeczytać poniższe uwagi:

Więcej informacji o rekolekcjach...
Pola oznaczone są wymagane
@
Ważne! W związku z niniejszym zgłoszeniem będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe - będą one użyte wyłącznie w celu organizacji tych rekolekcji i do kontaktu organizatorów z Wami. Dalsze informacje o zakresie, celach, podstawie prawnej, sposobach tego przetwarzania oraz o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, są opisane w naszej Klauzuli Informacyjnej Prosimy zapoznać się z tym dokumentem i potwierdzić zapoznanie się przed naciśnięciem przycisku [Wyślij zgłoszenie]