Formularz zgłoszeniowy na rekolekcje pogłębiające prowadzone w ośrodku świdnickim


To jest zgłoszenie na Rekolekcje Pogłębiające Spotkań Małżeńskich. W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć tylko małżeństwa, które były już na rekolekcjach podstawowych.

Na rekolekcje pogłębiające, podobnie jak podstawowe, trzeba pojechać we dwoje, i uczestniczyć w całości programu.
  • Trzeba zarezerwować sobie nieprzerwany czas od kolacji w piątek do popołudnia w niedzielę.
  • Nie wraca się do domu na noc.
  • Nie ma możliwości zabrania ze sobą dzieci ani zwierząt. Warto pomyśleć o opiece dla nich, wybierając termin wyjazdu.

  • Pola oznaczone są wymagane
    @
    Na rekolekcjach podstawowych byliśmy:
    Ważne! W związku z niniejszym zgłoszeniem będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe - będą one użyte wyłącznie w celu organizacji tych rekolekcji i do kontaktu organizatorów z Wami. Dalsze informacje o zakresie, celach, podstawie prawnej, sposobach tego przetwarzania oraz o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, są opisane w naszej Klauzuli Informacyjnej Prosimy zapoznać się z tym dokumentem i potwierdzić zapoznanie się przed naciśnięciem przycisku [Wyślij zgłoszenie]