Formularz zgłoszeniowy na Wieczory dla Zakochanych - Świdnica


Zapraszamy na Wieczory dla Zakochanych organizowane przez Świdnicki Ośrodek Spotkań Małżeńskich. Zapraszamy narzeczonych, planujących zawarcie sakramentu małżeństwa oraz pary, chcące bliżej się poznać, na 9 spotkań prowadzonych metodą warsztatową.

Uczestnicy będą mogli otrzymać odpowiednie zaświadczenie, wymagane przy składaniu dokumentów w kancelarii parafialnej przed zawarciem związku małżeńskiego. Zaświadczenie obejmuje „katechezy przedmałżeńskie” i „dzień skupienia”. Dodatkowo trzeba będzie odbyć spotkania w poradni rodzinnej (w cenie Wieczorów). Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udział we wszystkich spotkaniach. Koszt udziału w całym cyklu - 100 zł od osoby płatne gotówką na pierwszym spotkaniu.


Pola oznaczone są wymagane
@
@

Kontakt z nami
kaliniak@spotkaniamalzenskie.pl
Kaliniak Maria i Paweł - 691850404 lub 697975609

Ważne! W związku z niniejszym zgłoszeniem będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe - będą one użyte wyłącznie w celu organizacji tych rekolekcji i do kontaktu organizatorów z Wami. Dalsze informacje o zakresie, celach, podstawie prawnej, sposobach tego przetwarzania oraz o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, są opisane w naszej Klauzuli Informacyjnej Prosimy zapoznać się z tym dokumentem i potwierdzić zapoznanie się przed naciśnięciem przycisku [Wyślij zgłoszenie]